MD-UV380 / MD-UV390

MD-UV380 και MD-UV390 firmware V.17.05 (εκδόσεις για μοντέλα με και χωρίς GPS καθώς και για εγγραφή ήχου QSO με 10.000 επαφές ή χωρίς εγγραφή ήχου αλλά με 120.000 επαφές).