Χρήσιμα λογισμικά

Από εδώ μπορείτε να κατεβάζετε χρήσιμα προγράμματα που θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό DMR πομποδεκτών. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν είναι κατασκευασμένα από εμάς και ότι τα εγκαθιστάτε με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα με κάποιο από τα προγράμματα αυτά.