Ανταλλαγή επικοινωνιών Talkgroup μεταξύ διακομιστών BrandMeister και IPSC2

Στα μέσα του 2018, οι Artem από το Brandmeister και Kurt από την ομάδα που φτιάχνει το IPSC2 συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα νέο πρωτόκολλο για τη διασύνδεση διακομιστών BrandMeister Master Servers και IPSC2, με σκοπό την ανταλλαγή της κυκλοφορίας TalkGoup. Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε OpenBridge.

Από την έκδοση 20180610, οι κεντρικοί διακομιστές BrandMeister μπορούν να διασυνδεθούν με διακομιστές IPSC2 για να ανταλλάξουν περιεχόμενο συζήτησης. Οι αριθμοί Talkgroup έχουν διαμορφωθεί και από τις δύο πλευρές και η κυκλοφορία είναι αμφίδρομη με την δυνατότητα κυκλοφορίας πολλαπλών TalkGroups ταυτόχρονα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καλέσετε ένα talkgroup του BrandMeister από το DMR Plus. Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα συνιστούμε να απευθυνθείτε στους διαχειριστές των αντίστοιχων συστημάτων.