Σύνδεση ΑΜΒΕ Server με server IPSC2 (μόνιμη λύση για BlueDV for Windows)

Μέχρι πρόσφατα η σύνδεση AMBE Server σε IPSC2 server είχε προβλήματα αφού το TG202 στο TS1 αντιμετωπιζόταν σαν δυναμικό και η σύνδεση έκλεινε 15 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία επαφή.
Στην τελευταία έκδοση του BlueDV για Windows το πρόβλημα λύθηκε.
Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα με την σύνδεση AMBE Server σε IPSC2 server πρέπει να κάνουν το εξής:
Στα Windows στον υποκατάλογο Documents\BlueDv (Αγγλικά Windows) ή στον υποκατάλογο Έγγραφα\BlueDV (Ελληνικά Windows) πρέπει να κάνουν edit το αρχείο BlueDVconfig.ini και κάτω από την τελευταία γραμμή της παραγράφου με επικεφαλίδα [DMR] να προσθέσουν την γραμμή:
DMRplusOptions=”StartRef=4241;RelinkTime=60;Userlink=1;TS1_1=202;”
Από εδώ και πέρα η σύνδεση στο TG202 του IPSC2 server στο TS1 θα είναι στατική και θα υπάρχει συνέχεια.