Σταθερή σύνδεση σε IPSC2 server με bluestack hotspot ή AMBE server

Μέχρι τώρα αρκετοί ραδιοερασιτέχνες αντιμετώπιζαν προβλήματα στην σύνδεση hotspot που χρησιμοποιούν την πλακέτα bluestack, καθώς και AMBE servers, με servers IPSC2. Αυτό έκανε αρκετούς χειριστές να στραφούν αποκλειστικά στο δίκτυο Brandmeister, αφού οι servers IPSC2 αποσύνδεαν τους AMBE server και τα hotspot με bluestack λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύνδεση τους, αν δεν υπήρχε traffic στο talkgroup που είχε συνδεθεί ο χειριστής. Μετά την αποσύνδεση δεν υπήρχε περίπτωση αυτόματης επανασύνδεσης, εκτός αν ο χειριστής έκπεμπε στο talkgroup που θέλει, αλλά και πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αν δεν υπήρχε traffic, γινόταν πάλι αποσύνδεση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεταφορά QSO στην συσκευή του χειριστή.

Μετά από αρκετή έρευνα και πειραματισμούς βρήκαμε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αρχικά μας έκανε εντύπωση το ότι το πρόβλημα υπήρχε μόνο σε χειριστές που είχαν αποκλειστικά μόνο hotspot με bluestack ή αποκλειστικά και μόνο AMBE server. Διαπιστώσαμε ότι αν κάποιος ραδιοερασιτέχνης συνδεθεί με hotspot βασισμένο σε pi-star, ή παρόμοιο, που επιτρέπει ρύθμιση παραμέτρων DMR+, με τις παραμέτρους για το DMR+ που δίνουμε στο προηγούμενο άρθρο, ο IPSC2 server αποθηκεύει σε βάση δεδομένων τις επιλογές του και κατόπιν άσχετα με το τι συσκευή θα γίνει η σύνδεση (bluestack, AMBE server ή pi-star hotspot χωρίς DMR+ παραμέτρους), αρκεί να χρησιμοποιούμε το ίδιο ραδιοερασιτεχνικό διακριτικό και DMR id, ο server χρησιμοποιεί αυτόματα το talkgroup, τον reflector και ότι άλλες παραμέτρους είχαμε θέσει με αποτέλεσμα η σύνδεση να είναι μόνιμη.

Οπότε αν έχετε hotspot με bluestack ή AMBE server και δεν έχετε pi-star hotspot, ζητήστε την βοήθεια κάποιου συναδέλφου που έχει pi-star hotspot ώστε να γίνει τουλάχιστον μια φορά σύνδεση με τις παραμέτρους DMR+ που περιγράφουμε στο προηγούμενο άρθρο και με χρήση του ραδιοερασιτεχνικού διακριτικού και του DMR id σας. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων του server και όποτε συνδέεστε με bluestack ή AMBE server θα τοποθετούνται αυτόματα και η σύνδεση σας στον IPSC2 server θα είναι σταθερή. Αν έχετε hotspot με pi-star απλά ακολουθήστε τις οδηγίες του προηγούμενου άρθρου και το πρόβλημα σας λύθηκε.

Ρυθμίσεις HotSpot με Pi-Star για σταθερή σύνδεση με IPSC2 servers στο DMR+.

Η μεταφορά του δικτύου του DMR+ σε IPSC2 servers έφερε πολλές αλλαγές και βελτιώσεις στο συγκεκριμένο σύστημα. Έφερε όμως και κάποια προβλήματα για τους χρήστες hotspot που βασίζονται στο pi-star αφού για να παραμείνει το hotspot συνδεμένο στο δίκτυο πάνω από κάποια δευτερόλεπτα πρέπει να εισαχθούν κάποιοι παράμετροι στο πεδίο “Options” στον πίνακα “Ρυθμίσεις DMR” στην οθόνη ρυθμίσεων του pistar. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι:

StartRef=4241;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=202

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει η κάθε παράμετρος.
StartRef…..Είναι ο reflector που θα συνδεθεί το hotspot στην εκκίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 4241.
RelinkTime…..Εάν ο reflector που συνδεθήκαμε (όχι ο αρχικός αλλά οποιοσδήποτε άλλος διαλέξουμε) δεν χρησιμοποιείται, ο DMR Master server θα επανασυνδεθεί στον reflector που επιλέξαμε στην πρώτη παράμετρο, μετά από τον χρόνο που έχουμε ορίσει στην συγκεκριμένη παράμετρο σε λεπτά. Στην δική μας περίπτωση σε 60 λεπτά.
UserLink…..παράμετρος που ορίζει αν ο χειριστής μπορεί να επιλέξει άλλον reflector με private call από τον πομποδέκτη του. Με επιλογή 1 μπορεί, με επιλογή 0 δεν μπορεί.
TS1_1…..Παράμετρος που ορίζει σε πιο talkgroup θα συνδεθεί στατικά το hotspot στο timeslot 1. Στην περίπτωση μας στο 202.