Σύνδεση με Reflector DMR+ από repeater ή hotspot

Για να συνδεθούμε με reflector του DMR+ φτιάχνουμε ένα κανάλι στον πομποδέκτης μας, με τις συχνότητες του repeater ή του hotspot και ρυθμίζουμε σαν επαφή την 9. Περνάμε το κανάλι στην ζώνη που θέλουμε και για να συνδεθούμε στο reflector κάνουμε manual dial (χειροκίνητη επιλογή) τον reflector που θέλουμε π.χ 4242. Όταν συνδεθούμε θα ακούσουμε ένα μήνυμα φωνής στα Αγγλικά που θα μας ενημερώνει για την επιτυχή σύνδεση στο reflector. Από εκεί και πέρα μιλάμε στο TG9 του reflector που επιλέξαμε. Για να ελέγξουμε, αν θέλουμε την σύνδεση με τον reflector κάνουμε manual dial την επαφή 5000. Για να αποσυνδεθούμε manual dial την επαφή 4000.