Σύνδεση ΑΜΒΕ Server με server IPSC2 (μόνιμη λύση για BlueDV for Windows)

Μέχρι πρόσφατα η σύνδεση AMBE Server σε IPSC2 server είχε προβλήματα αφού το TG202 στο TS1 αντιμετωπιζόταν σαν δυναμικό και η σύνδεση έκλεινε 15 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία επαφή.
Στην τελευταία έκδοση του BlueDV για Windows το πρόβλημα λύθηκε.
Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα με την σύνδεση AMBE Server σε IPSC2 server πρέπει να κάνουν το εξής:
Στα Windows στον υποκατάλογο Documents\BlueDv (Αγγλικά Windows) ή στον υποκατάλογο Έγγραφα\BlueDV (Ελληνικά Windows) πρέπει να κάνουν edit το αρχείο BlueDVconfig.ini και κάτω από την τελευταία γραμμή της παραγράφου με επικεφαλίδα [DMR] να προσθέσουν την γραμμή:
DMRplusOptions=”StartRef=4241;RelinkTime=60;Userlink=1;TS1_1=202;”
Από εδώ και πέρα η σύνδεση στο TG202 του IPSC2 server στο TS1 θα είναι στατική και θα υπάρχει συνέχεια.

Ανταλλαγή επικοινωνιών Talkgroup μεταξύ διακομιστών BrandMeister και IPSC2

Στα μέσα του 2018, οι Artem από το Brandmeister και Kurt από την ομάδα που φτιάχνει το IPSC2 συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα νέο πρωτόκολλο για τη διασύνδεση διακομιστών BrandMeister Master Servers και IPSC2, με σκοπό την ανταλλαγή της κυκλοφορίας TalkGoup. Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε OpenBridge.

Από την έκδοση 20180610, οι κεντρικοί διακομιστές BrandMeister μπορούν να διασυνδεθούν με διακομιστές IPSC2 για να ανταλλάξουν περιεχόμενο συζήτησης. Οι αριθμοί Talkgroup έχουν διαμορφωθεί και από τις δύο πλευρές και η κυκλοφορία είναι αμφίδρομη με την δυνατότητα κυκλοφορίας πολλαπλών TalkGroups ταυτόχρονα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καλέσετε ένα talkgroup του BrandMeister από το DMR Plus. Για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα συνιστούμε να απευθυνθείτε στους διαχειριστές των αντίστοιχων συστημάτων.

Σταθερή σύνδεση σε IPSC2 server με bluestack hotspot ή AMBE server

Μέχρι τώρα αρκετοί ραδιοερασιτέχνες αντιμετώπιζαν προβλήματα στην σύνδεση hotspot που χρησιμοποιούν την πλακέτα bluestack, καθώς και AMBE servers, με servers IPSC2. Αυτό έκανε αρκετούς χειριστές να στραφούν αποκλειστικά στο δίκτυο Brandmeister, αφού οι servers IPSC2 αποσύνδεαν τους AMBE server και τα hotspot με bluestack λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύνδεση τους, αν δεν υπήρχε traffic στο talkgroup που είχε συνδεθεί ο χειριστής. Μετά την αποσύνδεση δεν υπήρχε περίπτωση αυτόματης επανασύνδεσης, εκτός αν ο χειριστής έκπεμπε στο talkgroup που θέλει, αλλά και πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αν δεν υπήρχε traffic, γινόταν πάλι αποσύνδεση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεταφορά QSO στην συσκευή του χειριστή.

Μετά από αρκετή έρευνα και πειραματισμούς βρήκαμε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Αρχικά μας έκανε εντύπωση το ότι το πρόβλημα υπήρχε μόνο σε χειριστές που είχαν αποκλειστικά μόνο hotspot με bluestack ή αποκλειστικά και μόνο AMBE server. Διαπιστώσαμε ότι αν κάποιος ραδιοερασιτέχνης συνδεθεί με hotspot βασισμένο σε pi-star, ή παρόμοιο, που επιτρέπει ρύθμιση παραμέτρων DMR+, με τις παραμέτρους για το DMR+ που δίνουμε στο προηγούμενο άρθρο, ο IPSC2 server αποθηκεύει σε βάση δεδομένων τις επιλογές του και κατόπιν άσχετα με το τι συσκευή θα γίνει η σύνδεση (bluestack, AMBE server ή pi-star hotspot χωρίς DMR+ παραμέτρους), αρκεί να χρησιμοποιούμε το ίδιο ραδιοερασιτεχνικό διακριτικό και DMR id, ο server χρησιμοποιεί αυτόματα το talkgroup, τον reflector και ότι άλλες παραμέτρους είχαμε θέσει με αποτέλεσμα η σύνδεση να είναι μόνιμη.

Οπότε αν έχετε hotspot με bluestack ή AMBE server και δεν έχετε pi-star hotspot, ζητήστε την βοήθεια κάποιου συναδέλφου που έχει pi-star hotspot ώστε να γίνει τουλάχιστον μια φορά σύνδεση με τις παραμέτρους DMR+ που περιγράφουμε στο προηγούμενο άρθρο και με χρήση του ραδιοερασιτεχνικού διακριτικού και του DMR id σας. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων του server και όποτε συνδέεστε με bluestack ή AMBE server θα τοποθετούνται αυτόματα και η σύνδεση σας στον IPSC2 server θα είναι σταθερή. Αν έχετε hotspot με pi-star απλά ακολουθήστε τις οδηγίες του προηγούμενου άρθρου και το πρόβλημα σας λύθηκε.

Ρυθμίσεις HotSpot με Pi-Star για σταθερή σύνδεση με IPSC2 servers στο DMR+.

Η μεταφορά του δικτύου του DMR+ σε IPSC2 servers έφερε πολλές αλλαγές και βελτιώσεις στο συγκεκριμένο σύστημα. Έφερε όμως και κάποια προβλήματα για τους χρήστες hotspot που βασίζονται στο pi-star αφού για να παραμείνει το hotspot συνδεμένο στο δίκτυο πάνω από κάποια δευτερόλεπτα πρέπει να εισαχθούν κάποιοι παράμετροι στο πεδίο “Options” στον πίνακα “Ρυθμίσεις DMR” στην οθόνη ρυθμίσεων του pistar. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι:

StartRef=4241;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=202

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει η κάθε παράμετρος.
StartRef…..Είναι ο reflector που θα συνδεθεί το hotspot στην εκκίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 4241.
RelinkTime…..Εάν ο reflector που συνδεθήκαμε (όχι ο αρχικός αλλά οποιοσδήποτε άλλος διαλέξουμε) δεν χρησιμοποιείται, ο DMR Master server θα επανασυνδεθεί στον reflector που επιλέξαμε στην πρώτη παράμετρο, μετά από τον χρόνο που έχουμε ορίσει στην συγκεκριμένη παράμετρο σε λεπτά. Στην δική μας περίπτωση σε 60 λεπτά.
UserLink…..παράμετρος που ορίζει αν ο χειριστής μπορεί να επιλέξει άλλον reflector με private call από τον πομποδέκτη του. Με επιλογή 1 μπορεί, με επιλογή 0 δεν μπορεί.
TS1_1…..Παράμετρος που ορίζει σε πιο talkgroup θα συνδεθεί στατικά το hotspot στο timeslot 1. Στην περίπτωση μας στο 202.

Σύνδεση με Reflector DMR+ από repeater ή hotspot

Για να συνδεθούμε με reflector του DMR+ φτιάχνουμε ένα κανάλι στον πομποδέκτης μας, με τις συχνότητες του repeater ή του hotspot και ρυθμίζουμε σαν επαφή την 9. Περνάμε το κανάλι στην ζώνη που θέλουμε και για να συνδεθούμε στο reflector κάνουμε manual dial (χειροκίνητη επιλογή) τον reflector που θέλουμε π.χ 4242. Όταν συνδεθούμε θα ακούσουμε ένα μήνυμα φωνής στα Αγγλικά που θα μας ενημερώνει για την επιτυχή σύνδεση στο reflector. Από εκεί και πέρα μιλάμε στο TG9 του reflector που επιλέξαμε. Για να ελέγξουμε, αν θέλουμε την σύνδεση με τον reflector κάνουμε manual dial την επαφή 5000. Για να αποσυνδεθούμε manual dial την επαφή 4000.